Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka Ukázka
NEW WORLD ADVERTISING

O jaké byty k pronájmu je největší zájem?

Nejčastějšími klienty naší realitní kanceláře jsou mladé rodiny, lidé na začátku své kariéry či studenti, kteří upřednostňují menší, levné a zařízené byty s dobrou občanskou vybaveností. U malých bytů požadují klienti základní vybavení jako je postel, kuchyň se spotřebiči a koupelna včetně pračky. Zařízení však nebývá pravidlem. Rodiny naopak žádají nevybavený byt. Výše nájmu dostupná pro takové klienty se pohybuje od 7.000,-Kč do 14.000,-Kč, kde záleží na velikosti a vybavenosti bytu. Velmi podstatnou záležitostí je také zálohová výše služeb.

O jaké byty je stále největší zájem?

Jedná se především o nemovitosti, které neztrácejí na ceně. To se týká zejména bytů v nízké starší cihlové zástavbě v centru a širším centru Prahy. Nemovitosti dobře dostupné či byty v příjemné lokalitě s větším množstvím zeleně a občanské vybavenosti. Lákavé jsou také nižší panelové domy po rekonstrukci. V okolí sídlišť rostou stále častěji krásná sportovní hřiště, jež budují jednotlivé městské části a v neposlední řadě i občanská vybavenost lokalit se velmi zlepšila.

Jaké rodinné domy jsou momentálně v kurzu?

Největší zájem je po rodinných domcích a pozemcích do deseti až patnácti kilometrů od města s dobrou dostupností. Jde vesměs o levnější nemovitosti, které potřebují různé stavební úpravy, např. přípojku na kanalizaci nebo vybudování septiku, případně novou střechu nebo kompletní výměnu elektroinstalace. I přesto, že noví majitelé investují do rekonstrukce statisíce, vyjde je pořízení staršího domku levněji, nežli nový dům podobné velikosti.

Platí se nějaká daň v případě dědictví z nemovitosti?

Často se stává, že někdo zdědí nemovitost a potřebuje ji vzápětí prodat. Pokud není dědic v přímé linii, je povinen zaplatit při prodeji daň z příjmu. Dědic, který je ve vztahu k zůstaviteli příbuzný v řadě přímé tj. manžel či manželka, dcera či syn se do pětileté lhůty mezi nabytím a prodejem neřadí. Jsou tudíž osvobozeny od daně z příjmu. Podrobnější informace ohledně daňové situace vám poskytneme osobně.

Kde je možno pořídit výpisy z katastru nemovitostí?

Kdo nyní potřebuje ověřený výpis z katastru nemovitostí, nemusí už jako dříve chodit jen na katastrální úřad. Výpis lze získat i na poštách, obecních úřadech, úřadech městských částí, na matričních úřadech, krajských úřadech, u notářů a na zastupitelských úřadech. Je nutno však poukázat na to, že za stejný výpis zaplatíte všude jinou částkou. Na katastrálních úřadech je tento výpis nejlevnější. Pořídíte jej za 100,-Kč kolek, který zakoupíte na pokladnách. Na jiných místech se částky pohybují v rozpětí od 120,-Kč - 210,-Kč. Proto je na zvážení každého, kde si příslušný výpis pořídí.

Za jak dlouho mohu prodat družstevní byt, aniž bych platil daň z příjmu?

Tato otázka je kladena našimi klienty velmi často. Družstevní byt s osvobozením od daně z příjmů můžete prodat, pokud v bytě máte trvalý pobyt po dobu pěti let. V případě, že je doba pobytu kratší, je nutno za utržené peníze pořídit jinou nemovitost jako uspokojení bytové potřeby. V tomto případě stačí mít v nemovitosti bydliště bezprostředně před prodejem. Bytovou potřebou je např. výstavba bytu, či domu, přístavba, vestavba či nástavba, koupě bytu či domu, údržba bytu a domu, kopě pozemku.

Musím zaplatit daň z příjmu, pokud prodám byt po privatizaci?

Lidé, kteří zprivatizují obecní byt a vzápětí byt prodají, nemusí ve většině případů platit daň z příjmů. Pokud prodávající měl v nemovitosti bydliště alespoň dva roky před prodejem bytu, neplatí se žádná daň z příjmu a nevzniká ani povinnost podávat daňové přiznání na finančním úřadě.

Jak se orientovat při koupi bytu ve slově plocha bytu?

Pokud se posuzuje plocha bytu, je důležité si uvědomit, o jakou plochu se jedná. Máme plochu podlahovou, což je plocha všech místností včetně příslušenství (sklepa, komory atd.). I když zákon na terasy, lodžie a balkony nepamatuje, ve většině případů se do podlahové plochy zahrnují. Dále máme plochu obytnou, kde se jedná o plochu obytných místností. V neposlední řadě pamatujme na plochu užitnou, což je plocha mezi stěnami bytu - je tedy velmi podobná podlahové ploše, ale nemusí s ní být totožná. Jde o to, zda se počítá včetně vnitřních příček, či bez nich. Většinou se ještě odečítají balkony, sklepy a komory umístěné mimo byt.

Jaká je povinnost při příjmu z podnájmu bytu?

Obecně platí, že pokud má fyzická osoba příjmy z pronájmu nemovitosti, jejich částí nebo bytů nebo jejich částí, stává se podle zákona o dani z příjmu poplatníkem uvedené daně. Vlastní výše daně z příjmu zaplacené z pronájmu nemovitostí je ovšem výrazně ovlivněna způsobem, jakým poplatník uplatňuje výdaje související s pronájmem. Pokud se jedná o pronajímání nemovitostí na základě živnostenského listu, pak příjmy z pronájmu padají vždy do dílčího základu podle ust. § 7(příjmy z podnikání). Z hlediska daňových povinností a odvodů je pro poplatníka spíše výhodnější postupovat podle ust. § 9(příjmy z pronájmu), avšak rozhodujícím kritériem je rozsah doprovodných služeb poskytovaných ze strany pronajímatele v souvislosti s pronájmem.

Prodej družstevního bytu.

Příjmy z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu jsou osvobozeny od daně, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem 5 let. Žádná lhůta se nevyžaduje, použije-li převádějící získané peníze na uspokojení bytové potřeby do jednoho roku po roce, v němž získal z převodu příjmy, případně je vynaložil na tyto potřeby jeden rok před obdržením příjmů. V případě prodeje družstevního podílu převádí družstvo členská práva a povinnosti na nového nájemce.

Ztrácí podobně jako byty na ceně i pozemky?

Stále žádanější i v této jinak nepříznivé době jsou pozemky pro výstavbu rodinných domů. Těch je totiž stále nedostatek. Proto očekáváme mírný, zato dlouhodobý nárůst jejich cen. Stavební pozemky navíc lidé zcela oprávněně chápou jako výbornou investici. Zlevnit naopak mohou pozemky, o které měli v nedávné době hospodářského vzestupu zájem developeři, tj. pozemky určené pro hromadnou bytovou výstavbu.