Právní servis

Společnost New World Reality spolupracuje s právními experty v oblasti trhu s nemovitostmi. Naši právníci jsou dostatečně fundovaný ve specializaci, kterou pro konkrétní případ vyžadujete.
Ke každému klientovi přistupují individuálně.

Klientům zajistíme komplexní a profesionální právní servis:

 • smlouvy o převodech nemovitostí
  • kupní smlouvy, rezervační smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o výměně, smlouvy o prodeji podniku včetně ověření podpisů na těchto smlouvách a sepisu návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • smlouvy o smlouvě budoucí
 • dohody o zřízení věcných břemen
 • smlouvy o úschově (k zajištění kupní ceny)
 • smlouvy nájemní a podnájemní k bytům i nebytovým prostorům
 • právní poradenství týkající se veškerých právních vztahů ohledně nemovitostí s případnou návazností na jiná právní odvětví
 • znalecký posudek
 • veškeré úkony na příslušném katastrálním úřadu