ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Informace ke zpracování osobních dat

Filip Hnátek, IČ 74692976, se sídlem Dejvická 33, Praha 6 , 160 00 (dále také jako „Správce“), dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu: sídlem Dejvická 33, Praha 6 , 160 00.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Správce dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného obchodního sdělení či novinek), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na e-mail: newworldreal@seznam.cz.

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu 1 měsíce a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Souhlas se zpracováním údajů z kontaktního formuláře na www.nw-reality.cz

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností NEW WORLD REALITY, spol. s r.o., IČ 09033327, se sídlem IČO 27226191, se sídlem Dejvická 574/33, 16000 Praha, za účelem poskytnutí služeb realitní kanceláře. Osobní údaje nejsou předávány dalším zpracovatelům. (Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat zasláním na e-mail: newworldreal@seznam.cz).

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Správce dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší e-mailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Správce nepředává takto získanou e-mailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již nechcete od Správce dostávat e-maily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené e-mailové adresy na e-mail: newworldreal@seznam.cz, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Správce bude na těchto stránkách zpracovávat osobní údaje na základě následujících právních titulů.

Propagační fotografie

Propagační fotografie na webu www.nw-reality.cz, jehož provozovatelem je Správce. V rámci nabízených služeb, potřebujeme ke zpracování takovýchto osobních údajů souhlas. Tento souhlas může osoba vyskytující se na fotografii kdykoli v budoucnu odvolat.

Právní titul Souhlas
Osobní údaje Fotografie, Jméno, Příjmení
Účel zpracování Propagace naší společnosti a zboží, které nabízíme
Doba zpracování do odvolání souhlasu

Kontaktní dotazník na webu www.nw-reality.cz

Pokud nás budete kontaktovat přes náš kontaktní dotazník, jsou na webu www.nw-reality.cz, zpracovávány tyto osobní údaje, pro případnou komunikaci s Vámi. Tyto osobní údaje evidujeme na základě Vašeho souhlasu, který udělíte pod kontaktním dotazníkem.

Právní titul Souhlas
Osobní údaje Jméno, Příjmení, E-mail
Účel zpracování Komunikace se zákazníkem, který nás první kontaktoval, přes tento dotazník
Doba zpracování Po dobu 1 měsíce nebo do odvolání souhlasu

Kontakty na zaměstnance na webu www.nw-reality.cz

Pro lepší komunikaci zákazníků s našimi zaměstnanci, jsou na webu www.nw-reality.cz, umístěné osobní údaje našich zaměstnanců. Tyto osobní údaje zveřejňujeme na základě jejich souhlasu.

Právní titul Souhlas
Osobní údaje Titul, Jméno, Příjmení, Telefon
Účel zpracování Potřebný kontakt pro klienta
Doba zpracování do odvolání souhlasu